Zmluvy 2014


Rok Dodávateľ / Názov zmluvy  ZMLUVA  Dátum podpisu  Dátum zverejnenia
2014 Mesto Partizánske, IČO: 00 310 905
Dodatok č.10/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 129 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
SMM Partizánske, IČO: 379 231 45
Dodatok č.10/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 128 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
ZŠ Malinovského, IČO: 361 256 10
Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 128 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
ZŠ Veľká Okružná, IČO: 361 256 10
Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 129 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Spolužitie, IČO: 379 164 41
Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 130 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
3.ZŠ Nádražná, IČO: 361 256 61
Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 128 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Mestská umelecká agentúra, IČO: 421 498 35
Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 128 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Mesto Partizánske, IČO: 003 109 05
Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 128 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Stavebné bytové družstvo, IČO: 006 881 85
Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 130 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Domov n.o., IČO: 361 194 91
Dodatok č.2/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 128 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Finančné riaditeľstvo SR, IČO: 424 995 00
Dodatok č.1/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 129 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Spoločenstvo vlastníkov bytov LUHY, IČO: 420 237 93
Dodatok č.1/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 129 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Vlastníci bytov v zastúpení HomePro, IČO: 473 181 63
Dodatok č.1/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 129 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Okresný súd Partizánske, IČO: 420 255 32
Dodatok č.1/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 128 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Ministerstvo vnútra, IČO: 00 151 866
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme

 pdf, 1 506 kB

22.12.2014 07.01.2015
   

 

   
Biopalivo a.s., IČO: 36723622
Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky

 pdf, 5 348 kB

08.12.2014 07.01.2015
   

 

   
Juraj Kotlár - ATAK Sound, IČO: 44185639
Zmluva o dielo: "Ozvučenie športovej haly v Partizánskom"

 pdf, 4 592kB 08.12.2014 10.12.2014
   

 

   
Hriňovská Energetická, s.r.o., IČO: 36038822
Dodatok č.1 k Zmluve o servisnej službe č. 5901/Z/MPR/1

ign="top" align="center">   08.12.2014 10.12.2014
   

 

   
Hriňovská Energetická, s.r.o., IČO: 36038822
Dodatok č.1 k Zmluve o servisnej službe č. 5901/Z/MPR/1

 pdf, 1 696 kB

24.10.2014 11.11.2014