Zmluvy 2018


Rok Dodávateľ / Názov zmluvy  ZMLUVA  Dátum podpisu  Dátum zverejnenia
2018 Československá obchodná banka, a.s. IČO: 36 854 140
Dodatok č. 7 k Zmluve o účelovom úvere č. 3174/10/08722

 pdf, 987 kB

16.11.2018 20.11.2018
   

 

   
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35 815 256
Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke plynu s SPP

 pdf, 1.577 kB

14.09.2018 29.10.2018
   

 

   
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35 815 256
Zmluva o dodávke plynu s SPP

 pdf, 5.241 kB

14.09.2018 29.10.2018
   

 

   
Športový klub HARVARD PARTIZÁNSKE IČO: 42 018 846
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme

 pdf, 652 kB

20.09.2018 04.10.2018
   

 

   
Hydrex s.r.o., Partizánska ull. 1877, 962 05 Hriňová, IČO: 31 633 072
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z201816056_Z

 pdf, 372 kB

18.04.2018 18.04.2018
   

 

   
Mesto Partizánske, nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske, IČO: 00 310 905
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 4/2016

 pdf, 411 kB

06.12.2017 05.01.2018
   

 

   
DomaPro Správcovská Partizánske, s.r.o., IČO: 47 318 163
Zmluva o umiestnení energetických zariadení

 pdf, 1.303 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
MUA, p. o. Partizánske, IČO: 42 149 835
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 6/2016

 pdf, 404 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/9, Partizánske, IČO: 36 125 610
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 8/2016

397 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Spoločenstvo vlastníkov bytov „Spolužitie“, IČO: 37 916 441
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 3/2016

 pdf, 407 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Domov, n.o., Nádražná 649/6, Partizánske, IČO: 36 119 491
Dodatok č. 2/2018k zmluve o dodávke tepla č. 11/2016

 pdf, 398 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Základná škola Malinovského ul. Partizánske , IČO: 36 125 610
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 9/2016

 pdf, 403 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Okresný súd Partizánske, IČO: 42 025 532
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 10/2016

 pdf, 398 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
3. Základná škola, Nádražná 955, Partizánske, IČO: 36 125 661
Dodatok č. 2/2018k zmluve o dodávke tepla č. 7/2016

 pdf, 400 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Doma Pro Správcovská, s.r.o., IČO: 47 318 163
Dodatok č. 3/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 13/2016

 pdf, 424 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Doma Pro Správcovská, s.r.o., IČO: 47 318 163
Dodatok č. 3/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 14/2016

 pdf, 429 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Stavebné bytové družstvo, Pod Šípkom 1301, Partizánske, IČO: 42 023 793
Dodatok č. 12/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 2/2006

 pdf, 450 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Finančné riaditeľstvo SR, IČO: 42 499 500
Dodatok č. 4/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 3/2014

 pdf, 611 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
GLOBUS, spol. s r. o., IČO: 31 571 697
Dodatok č. 3/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2015

 pdf, 427 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Správa majetku mesta, n.o., IČO: 37 923 145
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2016

 pdf, 418 kB

06.12.2017 03.01.2018