Zmluvy 2019


Rok Dodávateľ / Názov zmluvy  ZMLUVA  Dátum podpisu  Dátum zverejnenia
2019 EXIMM, s.r.o. IČO: 45 265 356
Zmluva o dielo - Technológia úpravy zmesového komunálneho
odpadu pre jeho ďalšie využitie - časť stavebné objekty

 pdf, 14 774 kB

27.11.2019 27.11.2019
   

 

   
EXIMM, s.r.o. IČO: 45 265 356
Zmluva o dielo - Technológia úpravy zmesového komunálneho
odpadu pre jeho ďalšie využitie - časť prevádzkové súbory

 pdf, 6 944 kB

27.11.2019 27.11.2019
   

 

   
Slovenská agentúra životného prostredia IČO: 00 626 031
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/15, dodatok č.2, č.3, č.4

 pdf, 21 327 kB

13.11.2019 18.11.2019
   

 

   
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35 815 256
Zmluva o dodávke plynu

 pdf, 5 138 kB

30.09.2019 08.10.2019
   

 

   
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35 815 256
Dodatok č. 11 k Zmluve o dodávke plynu

 pdf, 1 602 kB

30.09.2019 08.10.2019
   

 

   
Hydrex, s.r.o IČO: 31 633 072
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č. Z201816056_Z

 pdf, 490 kB

18.07.2019 22.07.2019
   

 

   
Futbalový klub TEMPO Partizánske IČO: 31 826 709
Sponzorská zmluva

 pdf, 1724 kB

08.04.2019 09.05.2019
   

 

   
Hokejový klub ISKRA Partizánske IČO: 34 075 810
Sponzorská zmluva

 pdf, 1724 kB

08.04.2019 09.05.2019
   

 

   
Futbalový klub ŠK Slovan Šimonivany IČO: 52 084 175
Sponzorská zmluva

 pdf, 1724 kB

08.04.2019 09.05.2019
   

 

   
HK Slávia Partizánske IČO: 36 124 320
Sponzorská zmluva

 pdf, 1130 kB

08.04.2019 09.05.2019
   

 

   
Futbalový klub Veľké Bielice IČO: 34 074 902
Sponzorská zmluva

 pdf, 1129 kB

08.04.2019 09.05.2019
   

 

   
Športový klub HARVARD Partizánske IČO: 42 018 846
Sponzorská zmluva

 pdf, 1143 kB

08.04.2019 09.05.2019
   

 

   
Združenie Informačných a poradenských centier mladých IČO: 17 061 334
Sponzorská zmluva

 pdf, 1143 kB

08.04.2019 09.05.2019
   

 

   
O2 Slovakia s.r.o. IČO: 35 848 863
Dodatok č.5 k nájomnej zmluve zo dňa 7.8.2007

 pdf, 692 kB

22.02.2019 18.03.2019
   

 

   
Slovak Telekom a.s. IČO: 36 311 693
Dodatok č.7 k Zmluve o nájme pozemku T0360/2008

 pdf, 1 156 kB

08.02.2019 13.02.2019
   

 

   
Mesto Partizánske IČO: 00 310 905
Zmluva o nájme pozemku č. OURV/2018/828

 pdf, 1 087 kB

17.01.2019 17.01.2019