Zmluvy 2019


Rok Dodávateľ / Názov zmluvy  ZMLUVA  Dátum podpisu  Dátum zverejnenia
2019 Futbalový klub TEMPO Partizánske IČO: 31 826 709
Sponzorská zmluva

 pdf, 1724 kB

08.04.2019 09.05.2019
   

 

   
Hokejový klub ISKRA Partizánske IČO: 34 075 810
Sponzorská zmluva

 pdf, 1724 kB

08.04.2019 09.05.2019
   

 

   
Futbalový klub ŠK Slovan Šimonivany IČO: 52 084 175
Sponzorská zmluva

 pdf, 1724 kB

08.04.2019 09.05.2019
   

 

   
HK Slávia Partizánske IČO: 36 124 320
Sponzorská zmluva

 pdf, 1130 kB

08.04.2019 09.05.2019
   

 

   
Futbalový klub Veľké Bielice IČO: 34 074 902
Sponzorská zmluva

 pdf, 1129 kB

08.04.2019 09.05.2019
   

 

   
Športový klub HARVARD Partizánske IČO: 42 018 846
Sponzorská zmluva

 pdf, 1143 kB

08.04.2019 09.05.2019
   

 

   
Združenie Informačných a poradenských centier mladých IČO: 17 061 334
Sponzorská zmluva

 pdf, 1143 kB

08.04.2019 09.05.2019
   

 

   
O2 Slovakia s.r.o. IČO: 35 848 863
Dodatok č.5 k nájomnej zmluve zo dňa 7.8.2007

 pdf, 692 kB

22.02.2019 18.03.2019
   

 

   
Slovak Telekom a.s. IČO: 36 311 693
Dodatok č.7 k Zmluve o nájme pozemku T0360/2008

 pdf, 1 156 kB

08.02.2019 13.02.2019
   

 

   
Mesto Partizánske IČO: 00 310 905
Zmluva o nájme pozemku č. OURV/2018/828

 pdf, 1 087 kB

17.01.2019 17.01.2019
   

 

   Zmluvy 2018


Rok Dodávateľ / Názov zmluvy  ZMLUVA  Dátum podpisu  Dátum zverejnenia
2018 Československá obchodná banka, a.s. IČO: 36 854 140
Dodatok č. 7 k Zmluve o účelovom úvere č. 3174/10/08722

 pdf, 987 kB

16.11.2018 20.11.2018
   

 

   
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35 815 256
Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke plynu s SPP

 pdf, 1.577 kB

14.09.2018 29.10.2018
   

 

   
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35 815 256
Zmluva o dodávke plynu s SPP

 pdf, 5.241 kB

14.09.2018 29.10.2018
   

 

   
Športový klub HARVARD PARTIZÁNSKE IČO: 42 018 846
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme

 pdf, 652 kB

20.09.2018 04.10.2018
   

 

   
Hydrex s.r.o., Partizánska ull. 1877, 962 05 Hriňová, IČO: 31 633 072
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z201816056_Z

 pdf, 372 kB

18.04.2018 18.04.2018
   

 

   
Mesto Partizánske, nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske, IČO: 00 310 905
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 4/2016

 pdf, 411 kB

06.12.2017 05.01.2018
   

 

   
DomaPro Správcovská Partizánske, s.r.o., IČO: 47 318 163
Zmluva o umiestnení energetických zariadení

 pdf, 1.303 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
MUA, p. o. Partizánske, IČO: 42 149 835
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 6/2016

 pdf, 404 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/9, Partizánske, IČO: 36 125 610
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 8/2016

397 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Spoločenstvo vlastníkov bytov „Spolužitie“, IČO: 37 916 441
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 3/2016

 pdf, 407 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Domov, n.o., Nádražná 649/6, Partizánske, IČO: 36 119 491
Dodatok č. 2/2018k zmluve o dodávke tepla č. 11/2016

 pdf, 398 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Základná škola Malinovského ul. Partizánske , IČO: 36 125 610
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 9/2016

 pdf, 403 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Okresný súd Partizánske, IČO: 42 025 532
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 10/2016

 pdf, 398 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
3. Základná škola, Nádražná 955, Partizánske, IČO: 36 125 661
Dodatok č. 2/2018k zmluve o dodávke tepla č. 7/2016

 pdf, 400 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Doma Pro Správcovská, s.r.o., IČO: 47 318 163
Dodatok č. 3/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 13/2016

 pdf, 424 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Doma Pro Správcovská, s.r.o., IČO: 47 318 163
Dodatok č. 3/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 14/2016

 pdf, 429 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Stavebné bytové družstvo, Pod Šípkom 1301, Partizánske, IČO: 42 023 793
Dodatok č. 12/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 2/2006

 pdf, 450 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Finančné riaditeľstvo SR, IČO: 42 499 500
Dodatok č. 4/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 3/2014

 pdf, 611 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
GLOBUS, spol. s r. o., IČO: 31 571 697
Dodatok č. 3/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2015

 pdf, 427 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   
Správa majetku mesta, n.o., IČO: 37 923 145
Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2016

 pdf, 418 kB

06.12.2017 03.01.2018
   

 

   


Zmluvy 2017


Rok Dodávateľ / Názov zmluvy  ZMLUVA  Dátum podpisu  Dátum zverejnenia
2017 SPP, a.s., IČO: 35 815 256
Zmluva o dodávke plynu

 pdf, 5.311 kB

03.10.2017 13.10.2017
   

 

   
SPP, a.s., IČO: 35 815 256
Dodatok č. 09 k Zmluve o dodávke plynu

 pdf, 1.580 kB

03.10.2017 13.10.2017
   

 

   
ČSOB, IČO: 36 854 140
Dodatok č.6 k zmluve o účelovom úvere

 pdf, 107 kB

06.02.2017 10.02.2017
Zmluvy 2016


Rok Dodávateľ / Názov zmluvy  ZMLUVA  Dátum podpisu  Dátum zverejnenia
2016 Zmluva o účte Komunal Plus, IČO: 00 151 653
Zmluva o účte

 pdf, 902 kB

31.10.2016 25.11.2016
   

 

   
Zmluvu o Elektronickej službe Business24, IČO: 00 151 653
Zmluvu o Elektronickej službe

 pdf, 723 kB

31.10.2016 25.11.2016
   

 

   
Zmluvu o Elektronických službách, IČO: 00 151 653
Zmluvu o Elektronických službách

 pdf, 902 kB

31.10.2016 25.11.2016
   

 

   
Združenie Informačných a poradenských centier mladých, IČO: 17 061 334
Sponzorská zmluva

 pdf, 90 kB

08.09.2016 23.09.2016
   

 

   
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815 256
Zmluva o dodávke plynu

 pdf, 909 kB

05.09.2016 21.09.2016
   

 

   
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815 256
Dodatok č. 07 k Zmluve o dodávke plynu

 pdf, 263 kB

05.09.2016 21.09.2016
   

 

   
Československá obchodná banka, IČO: 36 854 140
Zmluva č 3174/10/08722 - dodatok č.5

 pdf, 87 kB

23.05.2016 24.05.2016
   

 

   

Zmluvy 2015


Rok Dodávateľ / Názov zmluvy  ZMLUVA  Dátum podpisu  Dátum zverejnenia
2015 Spoločenstvo vlastníkov bytov LUHY, IČO: 36 311 693
Dodatok č. 2/2016 k zmluve o dodávke tepla č. 2/2014

 pdf, 122 kB

31.12.2015 03.02.2016
   

 

   
Stavebné bytové družstvo, IČO: 42 023 793
Dodatok č. 9/2016 k zmluve o dodávke tepla č. 2/2006

 pdf, 123 kB

31.12.2015 02.02.2016
   

 

   
SPP a.s., IČO: 35 815 256
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu

 pdf, 162 kB

30.12.2015 19.01.2016
   

 

   
Hokejový klub Iskra Partizánske, IČO: 34 075 810
Sponzorská zmluva

 pdf, 84 kB

21.12.2015 13.01.2016
   

 

   
Športový klub Harvard Partizánske, IČO: 42 018 846
Sponzorská zmluva

 pdf, 85 kB

21.12.2015 13.01.2016
   

 

   
HK Slávia Partizánske, IČO: 36 124 320
Sponzorská zmluva

 pdf, 84 kB

21.12.2015 13.01.2016
   

 

   
Telovýchovna jednota Iskra Partizánske, IČO: 31 827 314
Sponzorská zmluva

 pdf, 84 kB

21.12.2015 13.01.2016
   

 

   
ŠK Slovan Šimonovany, IČO: 36 118 740
Sponzorská zmluva

 pdf, 84 kB

21.12.2015 13.01.2016
   

 

   
Futbalový klub Tempo Partizánske, IČO: 36 118 740
Sponzorská zmluva

 pdf, 84 kB

21.12.2015 13.01.2016
   

 

   
Futbalový klub Veľké Bielice, IČO: 36 118 740
Sponzorská zmluva

 pdf, 84 kB

21.12.2015 13.01.2016
   

 

   
HomePro Správcovská Partizánske s. r. o., IČO: 47 318 163
Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 14/2016

 pdf, 476 kB

17.12.2015 12.01.2016
   

 

   
HomePro Správcovská Partizánske s. r. o., IČO: 47 318 163
Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 13/2016

 pdf, 554 kB

17.12.2015 12.01.2016
   

 

   
Domov n.o., Partizánske, IČO: 36 119 491
Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 11/2016

 pdf, 558 kB

14.12.2015 12.01.2016
   

 

   
Okresný súd Partizánske, IČO: 42 025 532
Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 10/2016

 pdf, 554 kB

15.12.2015 12.01.2016
   

 

   
Základná škola, Malinovského ul. 1160/31, 958 06 Partizánske, IČO: 36 311 693
Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 9/2016

 pdf, 564 kB

15.12.2015 12.01.2016
   

 

   
Základná škola s materskou školou, Veľká Okružná, Partizánske, IČO: 34 017 011
Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 8/2016

 pdf, 559 kB

14.12.2015 12.01.2016
   

 

   
Základná škola Radovana Kaufmana, IČO: 36 125 661
Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 7/2016

 pdf, 469 kB

14.12.2015 12.01.2016
   

 

   
Mestská umelecká agentúra Partizánske, IČO: 42 149 835
Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 6/2016

 pdf, 555 kB

14.12.2015 12.01.2016
   

 

   
Mesto Partizánske, IČO: 00 310 905
Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 5/2016

 pdf, 562 kB

28.12.2015 12.01.2016
   

 

   
Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP SPOLUŽITIE, IČO: 37 916 441
Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 3/2016

 pdf, 549 kB

17.12.2015 12.01.2016
   

 

   
Správa majetku mesta, Partizánske, IČO: 37 923 145
Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 1/2016

 pdf, 552 kB

30.12.2015 12.01.2016
   

 

   
Finančné riaditeľstvo SR, IČO: 42 499 500
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke tepla

 pdf, 59 kB

14.12.2015 13.01.2016
   

 

   
GLOBUS, spol. s r. o., IČO: 31 571 697
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke tepla

 pdf, 93 kB

14.12.2015 12.01.2016
   

 

   
Ministerstvo vnútra SR, IČO: 00 151 866
Dodatok č.3 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov

 pdf, 55 kB

9.12.2015 10.12.2015
   

 

   
EUROINEX, s.r.o., IČO: 36 758 981
Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov

 pdf, 59 kB

19.11.2015 04.12.2015
   

 

   
SLOWFOOD, a.s., IČO: 36 406 317
Zmluva na predaj zostatkovej energetickej biomasy, Dodatok č.1

 pdf, 518 kB

13.10.2015 19.11.2015
   

 

   
Interkorp, a.s., IČO: 49 775 696
Kúpna zmluva

 pdf, 2887 kB

13.10.2015 30.10.2015
   

 

   
SPP, a.s., IČO: 35 815 256
Zmluva o združenej dodávke elektriny

 pdf, 1015 kB

31.08.2015 29.10.2015
   

 

   
SPP, a.s., IČO: 35 815 256
Zmluva o dodávke plynu

 pdf, 938 kB

07.09.2015 08.10.2015
   

 

   
SPP, a.s., IČO: 35 815 256
Dodatok č.06 k zmluve o dodávke plynu

 pdf, 267 kB

07.09.2015 08.10.2015
   

 

   
Futbalový klub Veľké Bielice, IČO: 34 074 902
Sponzorská zmluva

 pdf, 2 020 kB

15.05.2015 11.06.2015
   

 

   
ŠK Slovan Šimonovany, IČO: 36 118 745
Sponzorská zmluva

 pdf, 2 108 kB

15.05.2015 11.06.2015
   

 

   
Slovan Návojovce, IČO: 37 922 432
Sponzorská zmluva

 pdf, 2 053 kB

15.05.2015 11.06.2015
   

 

   
Slovan Malé Bielice, IČO: 31 874 045
Sponzorská zmluva

 pdf, 1 779 kB

15.05.2015 11.06.2015
   

 

   
Michal Herda, IČO: 48 109 227
Dodatok č.2

 pdf, 1 623 kB

01.04.2015 11.06.2015
   

 

   
Ekonauto plus s.r.o., IČO: 48 175 366
Dodatok k zmluve o nájme

 pdf, 1 462 kB

29.05.2015 03.06.2015
   

 

   
GZS Chemical Slovakia s.r.o., IČO: 36 336 891
Zmluva o dodávke tovaru

 pdf, 3 103 kB

18.05.2015 19.05.2015
   

 

   
Futbalový klub Tempo, IČO: 31 826 709
Sponzorská zmluva

 pdf, 1 762 kB

15.05.2015 19.05.2015
   

 

   
ZIPCeM, IČO: 17 061 334
Sponzorská zmluva

 pdf, 1 845 kB

13.04.2015 29.04.2015
   

 

   
Hokejový klub Iskra Partizánske, IČO: 34 075 810
Sponzorská zmluva

 pdf, 1 944 kB

13.04.2015 22.04.2015
   

 

   
Športový klub Harvard Partizánske, IČO: 42 018 846
Sponzorská zmluva

 pdf, 1 937 kB

13.04.2015 22.04.2015
   

 

   
HK Slávia Partizánske, IČO: 36 124 320
Sponzorská zmluva

 pdf, 1 866 kB

13.04.2015 22.04.2015
   

 

   
Telovýchovna jednota Iskra Partizánske, IČO: 31 827 314
Sponzorská zmluva

 pdf, 2 048 kB

13.04.2015 22.04.2015
   

 

   
ŠK Slovan Šimonovany, IČO: 36 118 740
Sponzorská zmluva

 pdf, 2 009 kB

13.04.2015 22.04.2015
   

 

   
Futbalový klub Tempo Partizánske, IČO: 36 118 740
Sponzorská zmluva

 pdf, 1 943 kB

13.04.2015 22.04.2015
   

 

   
Futbalový klub Veľké Bielice, IČO: 36 118 740
Sponzorská zmluva

 pdf, 1 982 kB

13.04.2015 22.04.2015
   

 

   
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, IČO: 36 550 949
Zmluva o poskytovaní potrieb odberu

 pdf, 7 515 kB

02.03.2015 03.03.2015
   

 

   
HK Slávia Partizánske, IČO: 36 124 320
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme

 pdf, 837 kB

26.01.2015 29.01.2015
   

 

   
Ing. Marek Marcin,
Zmluva o nájme

 pdf, 2 078 kB

12.01.2015 14.01.2015
   

 

   
Zmluvy 2014


Rok Dodávateľ / Názov zmluvy  ZMLUVA  Dátum podpisu  Dátum zverejnenia
2014 Mesto Partizánske, IČO: 00 310 905
Dodatok č.10/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 129 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
SMM Partizánske, IČO: 379 231 45
Dodatok č.10/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 128 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
ZŠ Malinovského, IČO: 361 256 10
Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 128 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
ZŠ Veľká Okružná, IČO: 361 256 10
Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 129 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Spolužitie, IČO: 379 164 41
Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 130 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
3.ZŠ Nádražná, IČO: 361 256 61
Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 128 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Mestská umelecká agentúra, IČO: 421 498 35
Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 128 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Mesto Partizánske, IČO: 003 109 05
Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 128 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Stavebné bytové družstvo, IČO: 006 881 85
Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 130 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Domov n.o., IČO: 361 194 91
Dodatok č.2/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 128 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Finančné riaditeľstvo SR, IČO: 424 995 00
Dodatok č.1/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 129 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Spoločenstvo vlastníkov bytov LUHY, IČO: 420 237 93
Dodatok č.1/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 129 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Vlastníci bytov v zastúpení HomePro, IČO: 473 181 63
Dodatok č.1/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 129 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Okresný súd Partizánske, IČO: 420 255 32
Dodatok č.1/2015 k Zmluve o dodávke tepla

 pdf, 128 kB

18.12.2014 14.01.2015
   

 

   
Ministerstvo vnútra, IČO: 00 151 866
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme

 pdf, 1 506 kB

22.12.2014 07.01.2015
   

 

   
Biopalivo a.s., IČO: 36723622
Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky

 pdf, 5 348 kB

08.12.2014 07.01.2015
   

 

   
SILVA-PRO, s.r.o., IČO: 36420981
Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky

   

 

   
Juraj Kotlár - ATAK Sound, IČO: 44185639
Zmluva o dielo: "Ozvučenie športovej haly v Partizánskom"

 pdf, 4 485 kB

08.12.2014 10.12.2014
  08.12.2014 10.12.2014
   

 

   
Hriňovská Energetická, s.r.o., IČO: 36038822
Dodatok č.1 k Zmluve o servisnej službe č. 5901/Z/MPR/1

 pdf, 1 696 kB

24.10.2014 11.11.2014