Dodávka elektrickej energie v množstve 1615 MWh/rok

Súťaž na cenovú ponuku pre dodávku elektrickej energie
pdf