Zberný dvor


Prevádzková doba
ZBERNÉHO DVORA
počas mimoriadnej situácie:

pondelok, streda, piatok 10:00-14:00,
utorok a štvrtok 10:00-17:00,
sobota 9:00-14:00.
Vstup povolený len s rúškom alebo šatkou.
„Skládka odpadov Brodzany
je od 1.5.2020 uzavretá.“