Zmluvy 2019

ZverejneniePopisNázov
2019/11/27Zmluva o dielo – Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie – časť …EXIMM, s.r.o. IČO: 45 265 3562019-11-27 18:15:23
2019/11/27Zmluva o dielo – Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie – časť …EXIMM, s.r.o. IČO: 45 265 3562019-11-27 18:14:04
2019/11/18Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/15, dodatok č.2, č.3, č.4 | Dátum podpisu: …Slovenská agentúra životného prostredia IČO: 00 626 0312019-11-18 18:10:33
2019/10/08Zmluva o dodávke plynu | Dátum podpisu: 30.09.2019Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35 815 2562019-10-08 18:09:01
2019/10/08Dodatok č. 11 k Zmluve o dodávke plynu | Dátum podpisu: 30.09.2019Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35 815 2562019-10-08 18:07:43
2019/07/22Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č. Z201816056_Z | Dátum podpisu: 18.07.2019Hydrex, s.r.o IČO: 31 633 0722019-07-22 18:06:36
2019/05/09Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 08.04.2019Futbalový klub TEMPO Partizánske IČO: 31 826 7092019-05-09 18:05:17
2019/05/09Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 08.04.2019Hokejový klub ISKRA Partizánske IČO: 34 075 8102019-05-09 18:04:07
2019/05/09Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 08.04.2019Futbalový klub ŠK Slovan Šimonivany IČO: 52 084 1752019-05-09 18:03:00
2019/05/09Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 08.04.2019HK Slávia Partizánske IČO: 36 124 3202019-05-09 18:01:53
2019/05/09Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 08.04.2019Futbalový klub Veľké Bielice IČO: 34 074 9022019-05-09 18:00:45
2019/05/09Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 08.04.2019Športový klub HARVARD Partizánske IČO: 42 018 8462019-05-09 17:58:30
2019/05/09Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 08.04.2019Združenie Informačných a poradenských centier mladých IČO: 17 061 3342019-05-09 17:57:02
2019/03/18Dodatok č.5 k nájomnej zmluve zo dňa 7.8.2007 | Dátum podpisu: 22.02.2019O2 Slovakia s.r.o. IČO: 35 848 8632019-03-18 17:55:23
2019/02/13Dodatok č.7 k Zmluve o nájme pozemku T0360/2008 | Dátum podpisu: 08.02.2019Slovak Telekom a.s. IČO: 36 311 6932019-02-13 17:53:43
2019/01/17Zmluva o nájme pozemku č. OURV/2018/828 | Dátum podpisu: 17.01.2019Mesto Partizánske IČO: 00 310 9052019-01-17 17:25:35