Zmluvy 2022

ZverejneniePopisNázov
2022/10/13Dodatok č.1 k zmluve o dielo | Dátum podpisu: 12.10.2022 https://tsmpartizanske.sk/wp-content/uploads/2022/10/dodatok1kzod_eximm.pdfEXIMM, s.r.o., IČO: 45 265 3562022-10-13 10:38:47
2022/06/21Dohoda o ukončení zmluvy o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 16.06.2022Vydavateľstvo Tempo, IČO: 36 299 8632022-06-21 09:09:49
2022/05/17Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o výkone údržby mestskej zelene | Dátum podpisu: 12.05.2022Michal Herda, IČO: 46 109 2772022-05-17 15:00:56
2022/04/13Sponzorská zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka | Dátum podpisu: 08.03.2022HK Slávia Partizánske, IČO: 36 124 3202022-04-13 09:15:36
2022/04/13Sponzorská zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka | Dátum podpisu: 08.03.2022Športový klub HARVARD Partizánske, IČO: 42 018 8462022-04-13 09:14:27
2022/04/13Sponzorská zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka | Dátum podpisu: 08.03.2022Futbalový klub TEMPO Partizánske, IČO: 31 826 7092022-04-13 09:13:17
2022/04/13Sponzorská zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka | Dátum podpisu: 08.03.2022Futbalový klub Slovan Šimonovany, IČO: 52 084 1752022-04-13 09:11:59
2022/04/13Sponzorská zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka | Dátum podpisu: 08.03.2022Futbalový klub Veľké Bielice, IČO: 34 074 9022022-04-13 09:10:42
2022/04/13Sponzorská zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka | Dátum podpisu: 08.03.2022Hokejový klub Iskra Partizánske, IČO: 34 075 8102022-04-13 09:08:09
2022/03/31Rámcová zmluva o výkone údržby mestskej zelene | Dátum podpisu: 30.03.2022Ľudovít Dilong, IČO: 33 569 6222022-03-31 10:26:28
2022/03/31Rámcová zmluva o výkone údržby mestskej zelene | Dátum podpisu: 30.03.2022Štefan Slivka, IČO: 30 697 2802022-03-31 10:25:51
2022/03/31Rámcová zmluva o výkone údržby mestskej zelene | Dátum podpisu: 30.03.2022Michal Herda, IČO: 46 109 2772022-03-31 10:25:23
2022/03/29Zmluva o podnájme automatov NESCAFÉ na teplé nápoje | Dátum podpisu: 31.12.2021T-613 Vladimír Borko, IČO: 34 956 2122022-03-29 09:55:36
2022/03/10Zmluva o podnájme | Dátum podpisu: 02.02.2022Občianske združenie Korytári – umeleckí rezbári, IČO: 54 250 6412022-03-10 11:24:03
2022/02/21Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 17.02.2022Marcela Rizikyová, IČO: 36 311 6932022-02-21 12:57:32
2022/02/21Dodatok č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov | Dátum podpisu: 31.12.2021Euroinex, s.r.o., IČO: 36 758 9812022-02-21 11:35:33
2022/02/10Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve | Dátum podpisu: 08.02.20223net Networks, s.r.o., IČO: 51 580 1522022-02-10 13:22:56
2022/02/10Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 7.8.2007 podľa § 663 a nasl. Zákona …O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 8632022-02-10 13:21:24
2022/01/27Zmluva o poskytnutí služieb – Zimná údržba miestnych komunikácií | Dátum podpisu: 26.01.2022Obec Chynorany, IČO: 00 310 5062022-01-27 11:03:28