Zmluvy 2020

ZverejneniePopisNázov
2020/11/18Dodatok č. 012 k Zmluve o dodávke plynu | Dátum podpisu: 29.10.2020Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 358152562020-11-18 11:25:27
2020/11/18Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu | Dátum podpisu: 29.10.2020Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 358152562020-11-18 11:24:29
2020/11/18Zmluvu o dodávke plynu | Dátum podpisu: 29.10.2020Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 358152562020-11-18 11:22:21
2020/10/08Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 28.09.2020Združenie kresťanských seniorov Slovenska – klub Partizánske, IČO: 3174574100142020-10-08 12:49:52
2020/09/29Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 18.09.2020Užitoční ľudia, o. z., IČO: 52 317 3072020-09-29 12:48:06
2020/09/18Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 07.09.2020Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, IČO: 00 151 8662020-09-18 08:37:56
2020/09/04Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny | Dátum podpisu: 26.08.2020ZSE Energia a.s., IČO: 36 677 2812020-09-04 13:46:59
2020/08/18Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 11.08.2020Mgr. Jana Kližanová2020-08-18 08:53:58
2020/08/18Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 15.07.2020Vydavateľstvo Tempo, s.r.o., IČO: 36 299 8632020-08-18 08:52:05
2020/08/03Zmluva o nájme | Dátum podpisu: 03.08.2020EXPRES NET k. s., IČO: 35 810 5992020-08-03 11:49:10
2020/07/31Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 30.07.2020Ing. Róber Kiaba2020-07-31 08:58:46
2020/07/31Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 27.07.2020Slovenská republika, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, IČO: 30 794 5362020-07-31 08:57:10
2020/07/24Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 15.07.2020Občianske združenie Srdce Bošian, IČO: 42 150 5232020-07-24 12:41:38
2020/07/24Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 16.06.2020Rádioklub KAPA – OM3KAP, IČO: 33 628 6512020-07-24 12:00:41
2020/07/23Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 25.06.2020Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, IČO: 00 151 8662020-07-23 13:57:28
2020/07/23Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 25.06.2020Ing. Igor Daubner2020-07-23 07:17:58
2020/07/20Zmluva o nájme | Dátum podpisu: 01.07.2020Ing. Juraj Rauko2020-07-20 07:56:11
2020/07/15Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 18.06.2020WORLDCOMP, s.r.o., IČO: 47 622 3422020-07-15 10:24:42
2020/07/08Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 25.06.2020Marta Francová2020-07-08 12:52:15
2020/07/08Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 25.06.2020Ing. Oľga Barániková2020-07-08 12:51:27
2020/07/08Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 01.07.2020Obec Turčianky, IČO: 00 800 0912020-07-08 11:20:21
2020/07/01Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 18.06.2020Marián Kajan – Čimos, IČO: 33 568 1972020-07-01 11:36:30
2020/07/01Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 18.06.2020Minying, s.r.o., IČO: 45 277 3542020-07-01 11:35:19
2020/07/01Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 18.06.2020Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, IČO: 34 057 4712020-07-01 11:34:10
2020/06/30Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 18.06.2020DERMATOP, s.r.o., IČO: 44 337 3702020-06-30 13:07:26
2020/05/14Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0071/20/08722 | Dátum podpisu: 12.05.2020Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 1402020-05-14 10:36:05
2020/04/15Rámcová zmluva o výkone údržby mestskej zelene | Dátum podpisu: 30.03.2020Michal Herda – Top Grass & Trans, IČO: 46 109 2772020-04-15 13:39:05
2020/04/15Rámcová zmluva o výkone údržby mestskej zelene | Dátum podpisu: 30.03.2020Ľudovít Dilong -D.L. Veľkoobchod, IČO: 33 569 6222020-04-15 13:37:46
2020/04/15Rámcová zmluva o výkone údržby mestskej zelene | Dátum podpisu: 30.03.2020Štefan Slivka, IČO: 30 697 2802020-04-15 13:35:05
2020/04/09Zmluva č. 0155/20/08722 o kontokorektnom úvere | Dátum podpisu: 31.03.2020Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 1402020-04-09 11:39:00
2020/04/09Zmluva č. 0156/20/08722 o zriadení záložného práva k pohľadávkam | Dátum podpisu: 31.03.2020Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 1402020-04-09 11:36:25
2020/03/06Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Dátum podpisu: 04.03.2020Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42 181 8102020-03-06 11:41:22
2020/03/04Kúpna zmluva | Dátum podpisu: 04.03.2020KVARTET, a.s. IČO: 35 813 9542020-03-04 13:31:58
2020/02/04Dodatok č.1 k nájomnej zmluve | Dátum podpisu: 20.01.20203net Networks, s.r.o. IČO: 51 580 1522020-02-04 17:12:35
2020/02/04Dodatok č.6 k nájomnej zmluve | Dátum podpisu: 31.01.2020O2 Slovakia, s.r.o. IČO: 35 848 8632020-02-04 17:06:51
2020/01/30Zmluva o účelovom úvere č. 0071/20/08722 | Dátum podpisu: 29.01.2020ČSOB, a.s. IČO: 36 854 1402020-01-30 16:56:47
2020/01/30Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0072/20/08722 | Dátum podpisu: 29.01.2020ČSOB, a.s. IČO: 36 854 1402020-01-30 16:52:54
2020/01/30Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 0073/20/08722 | Dátum podpisu: 29.01.2020ČSOB, a.s. IČO: 36 854 1402020-01-30 14:58:30