Zmluvy 2020

ZverejnenieNázovPopis
2020/03/06Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Dátum podpisu: 04.03.2020Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42 181 8102020-03-06 11:41:22
2020/03/04Kúpna zmluva | Dátum podpisu: 04.03.2020KVARTET, a.s. IČO: 35 813 9542020-03-04 13:31:58
2020/02/04Dodatok č.1 k nájomnej zmluve | Dátum podpisu: 20.01.20203net Networks, s.r.o. IČO: 51 580 1522020-02-04 17:12:35
2020/02/04Dodatok č.6 k nájomnej zmluve | Dátum podpisu: 31.01.2020O2 Slovakia, s.r.o. IČO: 35 848 8632020-02-04 17:06:51
2020/01/30Zmluva o účelovom úvere č. 0071/20/08722 | Dátum podpisu: 29.01.2020ČSOB, a.s. IČO: 36 854 1402020-01-30 16:56:47
2020/01/30Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0072/20/08722 | Dátum podpisu: 29.01.2020ČSOB, a.s. IČO: 36 854 1402020-01-30 16:52:54
2020/01/30Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 0073/20/08722 | Dátum podpisu: 29.01.2020ČSOB, a.s. IČO: 36 854 1402020-01-30 14:58:30