Zmluvy 2018

ZverejneniePopisNázov
2018/11/20Dodatok č. 7 k Zmluve o účelovom úvere č. 3174/10/08722 | Dátum podpisu: 16.11.2018Československá obchodná banka, a.s. IČO: 36 854 1402018-11-20 19:43:44
2018/10/29Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke plynu s SPP | Dátum podpisu: 14.09.2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35 815 2562018-10-29 19:42:50
2018/10/29Zmluva o dodávke plynu s SPP | Dátum podpisu: 14.09.2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35 815 2562018-10-29 19:41:41
2018/10/04Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme | Dátum podpisu: 20.09.2018Športový klub HARVARD PARTIZÁNSKE IČO: 42 018 8462018-10-04 19:40:09
2018/04/18Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z201816056_Z | Dátum podpisu: 18.04.2018Hydrex s.r.o., Partizánska ull. 1877, 962 05 Hriňová, IČO: 31 633 0722018-04-18 19:38:48
2018/01/05Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 4/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017Mesto Partizánske, nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske, IČO: 00 310 9052018-01-05 19:37:41
2018/01/03Zmluva o umiestnení energetických zariadení | Dátum podpisu: 06.12.2017DomaPro Správcovská Partizánske, s.r.o., IČO: 47 318 1632018-01-03 19:23:45
2018/01/03Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 6/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017MUA, p. o. Partizánske, IČO: 42 149 8352018-01-03 19:22:23
2018/01/03Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 8/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/9, Partizánske, IČO: 36 125 6102018-01-03 19:21:16
2018/01/03Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 3/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017Spoločenstvo vlastníkov bytov „Spolužitie“, IČO: 37 916 4412018-01-03 19:20:25
2018/01/03Dodatok č. 2/2018k zmluve o dodávke tepla č. 11/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017Domov, n.o., Nádražná 649/6, Partizánske, IČO: 36 119 4912018-01-03 19:19:21
2018/01/03Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 9/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017Základná škola Malinovského ul. Partizánske , IČO: 36 125 6102018-01-03 19:18:09
2018/01/03Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 10/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017Okresný súd Partizánske, IČO: 42 025 5322018-01-03 19:17:12
2018/01/03Dodatok č. 2/2018k zmluve o dodávke tepla č. 7/2016 | Dátum podpisu: 06.12.20173. Základná škola, Nádražná 955, Partizánske, IČO: 36 125 6612018-01-03 19:16:13
2018/01/03Dodatok č. 3/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 13/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017Doma Pro Správcovská, s.r.o., IČO: 47 318 1632018-01-03 19:15:17
2018/01/03Dodatok č. 3/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 14/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017Doma Pro Správcovská, s.r.o., IČO: 47 318 1632018-01-03 19:14:08
2018/01/03Dodatok č. 12/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 2/2006 | Dátum podpisu: 06.12.2017Stavebné bytové družstvo, Pod Šípkom 1301, Partizánske, IČO: 42 023 7932018-01-03 19:12:53
2018/01/03Dodatok č. 4/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 3/2014 | Dátum podpisu: 06.12.2017Finančné riaditeľstvo SR, IČO: 42 499 5002018-01-03 19:11:50
2018/01/03Dodatok č. 3/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2015 | Dátum podpisu: 06.12.2017GLOBUS, spol. s r. o., IČO: 31 571 6972018-01-03 19:10:43
2018/01/03Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017Správa majetku mesta, n.o., IČO: 37 923 1452018-01-03 19:06:46