Zmluvy 2014

ZverejneniePopisNázov
2015/01/14Dodatok č.10/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014Mesto Partizánske, IČO: 00 310 9052015-01-14 11:57:26
2015/01/14Dodatok č.10/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014SMM Partizánske, IČO: 379 231 452015-01-14 11:56:34
2015/01/14Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014ZŠ Malinovského, IČO: 361 256 102015-01-14 11:55:52
2015/01/14Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014ZŠ Veľká Okružná, IČO: 361 256 102015-01-14 11:55:11
2015/01/14Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014Spolužitie, IČO: 379 164 412015-01-14 11:54:29
2015/01/14Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.20143.ZŠ Nádražná, IČO: 361 256 612015-01-14 11:53:40
2015/01/14Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014Mestská umelecká agentúra, IČO: 421 498 352015-01-14 11:52:57
2015/01/14Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014Mesto Partizánske, IČO: 003 109 052015-01-14 11:52:06
2015/01/14Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014Stavebné bytové družstvo, IČO: 006 881 852015-01-14 11:51:19
2015/01/14Dodatok č.2/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014Domov n.o., IČO: 361 194 912015-01-14 11:50:34
2015/01/14Dodatok č.1/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014Finančné riaditeľstvo SR, IČO: 424 995 002015-01-14 11:49:54
2015/01/14Dodatok č.1/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014Spoločenstvo vlastníkov bytov LUHY, IČO: 420 237 932015-01-14 11:49:09
2015/01/14Dodatok č.1/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014Vlastníci bytov v zastúpení HomePro, IČO: 473 181 632015-01-14 11:48:20
2015/01/14Dodatok č.1/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014Okresný súd Partizánske, IČO: 420 255 322015-01-14 11:47:23
2015/01/07Dodatok č.2 k Zmluve o nájme | Dátum podpisu: 22.12.2014Ministerstvo vnútra, IČO: 00 151 8662015-01-07 11:46:25
2015/01/07Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky | Dátum podpisu: 08.12.2014Biopalivo a.s., IČO: 367236222015-01-07 11:45:28
2014/12/10Zmluva o dielo: „Ozvučenie športovej haly v Partizánskom“ | Dátum podpisu: 08.12.2014Juraj Kotlár – ATAK Sound, IČO: 441856392014-12-10 11:44:40
2014/12/10Dodatok č.1 k Zmluve o servisnej službe č. 5901/Z/MPR/1 | Dátum podpisu: 08.12.2014Hriňovská Energetická, s.r.o., IČO: 360388222014-12-10 11:43:52
2014/11/11Dodatok č.1 k Zmluve o servisnej službe č. 5901/Z/MPR/1 | Dátum podpisu: 24.10.2014Hriňovská Energetická, s.r.o., IČO: 360388222014-11-11 11:43:00