Zmluvy 2016

ZverejneniePopisNázov
2016/11/25Zmluva o účte | Dátum podpisu: 31.10.2016Zmluva o účte Komunal Plus, IČO: 00 151 6532016-11-25 10:19:48
2016/11/25Zmluvu o Elektronickej službe | Dátum podpisu: 31.10.2016Zmluvu o Elektronickej službe Business24, IČO: 00 151 6532016-11-25 10:18:55
2016/11/25Zmluvu o Elektronických službách | Dátum podpisu: 31.10.2016Zmluvu o Elektronických službách, IČO: 00 151 6532016-11-25 10:17:34
2016/09/23Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 08.09.2016Združenie Informačných a poradenských centier mladých, IČO: 17 061 3342016-09-23 10:16:34
2016/09/21Zmluva o dodávke plynu | Dátum podpisu: 05.09.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815 2562016-09-21 10:15:30
2016/09/21Dodatok č. 07 k Zmluve o dodávke plynu | Dátum podpisu: 05.09.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815 2562016-09-21 10:14:32
2016/05/24Zmluva č 3174/10/08722 – dodatok č.5 | Dátum podpisu: 23.05.2016Československá obchodná banka, IČO: 36 854 1402016-05-24 10:13:13
2016/02/03Dodatok č. 2/2016 k zmluve o dodávke tepla č. 2/2014 | Dátum podpisu: 31.12.2015Spoločenstvo vlastníkov bytov LUHY, IČO: 36 311 6932016-02-03 11:39:31