Zmluvy 2021

ZverejnenieNázovPopis
2021/03/31Zmluva o účelovom úvere č. 0722/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-03-31 08:48:23
2021/03/31Zmluva o účelovom úvere č. 0719/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-03-31 08:46:54
2021/03/31Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 0723/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-03-31 08:45:31
2021/03/31Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0721/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-03-31 08:43:23
2021/03/31Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 0071/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-03-31 08:41:33
2021/03/31Zmluva o podnájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 17.03.2021SR UPSVR Bratislava, IČO: 30 794 5362021-03-31 08:35:57
2021/03/30Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 0720/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-03-30 13:29:43
2021/02/24Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 0155/20/08722 | Dátum podpisu: 19.02.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-02-24 09:58:55
2021/02/12Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve | Dátum podpisu: 29.01.2021O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 8632021-02-12 12:33:05
2021/02/11Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve | Dátum podpisu: 25.01.20213net Networks, s.r.o., IČO: 51 580 1522021-02-11 14:23:43