Zmluvy 2021

ZverejneniePopisNázov
2021/12/29Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere č.0719_20_08722 | Dátum podpisu: 21.12.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-12-29 07:28:26
2021/12/29Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere č.0722_20_08722 | Dátum podpisu: 21.12.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-12-29 07:26:40
2021/12/29Dodatok č.3 k Zmluve o účelovom úvere č. 0071_20_08722 | Dátum podpisu: 21.12.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-12-29 07:22:23
2021/09/28Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 27.09.2021Daniel Riziki2021-09-28 10:38:26
2021/09/27Dodatok č. 013 k zmluve o dodávke plynu s dodávateľom SPP | Dátum podpisu: 23.08.2021SPP, a.s., IČO: 35 815 2562021-09-27 08:35:37
2021/09/27Zmluva o dodávke plynu S,V | Dátum podpisu: 23.08.2021SPP, a.s., IČO: 35 815 2562021-09-27 08:31:11
2021/09/17Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky | Dátum podpisu: 09.09.2021DT FOREST, a.s., IČO: 36 723 622021-09-17 10:37:07
2021/08/19Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 09.08.2021Mgr. Jana Kližanová2021-08-19 08:47:44
2021/08/02Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 12.07.2021Ing. Róbert Kiaba2021-08-02 09:42:35
2021/07/27Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 12.07.2021Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o, IČO: 36 299 8632021-07-27 09:52:08
2021/06/30Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 08.06.2021Mgr. Pavol Dragula2021-06-30 11:03:27
2021/06/30Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 08.06.2021Marta Francová2021-06-30 11:03:08
2021/06/30Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 08.06.2021MINYING, s.r.o, IČO: 45 277 3542021-06-30 11:02:46
2021/06/30Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 08.06.2021Regionálna veterinárna a potravinová správa, IČO: 34 057 4712021-06-30 08:25:11
2021/06/30Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 08.06.2021DERMATOP, s.r.o, IČO: 44 337 3702021-06-30 08:24:18
2021/06/16Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | Dátum podpisu: 19.05.2021EXIM IZOTECH, IČO: 45 265 3562021-06-16 10:07:53
2021/05/26Dodatok č.2 k zmluve o podnájme | Dátum podpisu: 30.04.2021CREATE SPORTS, IČO: 34 672 9152021-05-26 13:36:27
2021/05/26Dodatok č.2 k zmluve o podnájme | Dátum podpisu: 30.04.2021Andrej Kukla, IČO: 53 274 3692021-05-26 13:35:13
2021/05/10Zmluva o podnájme | Dátum podpisu: 28.04.2021BATO s.r.o., IČO: 36 326 4612021-05-10 11:00:24
2021/03/31Zmluva o účelovom úvere č. 0722/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-03-31 08:48:23
2021/03/31Zmluva o účelovom úvere č. 0719/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-03-31 08:46:54
2021/03/31Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 0723/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-03-31 08:45:31
2021/03/31Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0721/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-03-31 08:43:23
2021/03/31Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 0071/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-03-31 08:41:33
2021/03/31Zmluva o podnájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 17.03.2021SR UPSVR Bratislava, IČO: 30 794 5362021-03-31 08:35:57
2021/03/30Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 0720/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-03-30 13:29:43
2021/02/24Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 0155/20/08722 | Dátum podpisu: 19.02.2021ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402021-02-24 09:58:55
2021/02/12Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve | Dátum podpisu: 29.01.2021O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 8632021-02-12 12:33:05
2021/02/11Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve | Dátum podpisu: 25.01.20213net Networks, s.r.o., IČO: 51 580 1522021-02-11 14:23:43