Zmluvy 2023

ZverejneniePopisNázov
2023/11/28Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôbKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31 595 5452023-11-28 15:56:34
2023/11/21Havarijné poistenie SekoKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31 595 5452023-11-21 15:48:41
2023/11/14Havarijné poistenie ManitouKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31 595 5452023-11-14 15:52:37
2023/11/14Havarijné poistenie ZetorKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31 595 5452023-11-14 15:50:53
2023/11/09POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIEGenerali Poisťovňa, a.s., IČO: 54 228 5732023-11-09 16:01:35
2023/10/12Zmluva na predaj a odber zostatkovej energetickej štiepkySLOVWOOD Ružomberok, a.s., IČO: 36 406 3172023-10-12 12:36:59
2023/10/09Zmluva na predaj a odber zostatkovej energetickej drevnej štiepkyDT Forest, a.s., IČO: 36 723 6222023-10-09 12:32:38
2023/10/05Zmluva na predaj zostatkovej energetickej biomasyPover 45 s.r.o., IČO: 468 356 0412023-10-05 10:51:17
2023/09/29Dodatok č.5 k Zmluve č.0071/20/08722 | Dátum podpisu: 29.09.2023ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402023-09-29 13:09:48
2023/09/29Dodatok č.3 k Zmluve č.0722/20/08722 | Dátum podpisu: 29.09.2023ČSOB, a. s., IČO: 36 854 1402023-09-29 13:08:12
2023/09/07Sponzorská zmluvaHK SLÁVIA Partizánske, IČO: 36 124 3202023-09-07 13:25:58
2023/09/07Sponzorská zmluvaŠportový klub HARVARD Partizánske, IČO: 42 018 8462023-09-07 13:25:38
2023/09/07Sponzorská zmluvaFutbalový klub TEMPO Partizánske, IČO: 31 826 7092023-09-07 13:25:14
2023/09/07Sponzorská zmluvaHokejový klub Iskra Partizánske, IČO: 34 075 8102023-09-07 13:24:46
2023/08/18Zmluva o postúpení pohľadávky | Dátum podpisu: 17.08.2023ViOn, a.s., IČO: 36 526 1852023-08-18 17:46:24
2023/08/01Zmluva o odplatnom postúpení časti pohľadávky | Dátum podpisu: 31.07.2023LLENTAB Slovakia spol. s r.o., IČO: 44 421 3032023-08-01 09:30:53
2023/07/07Kúpna zmluva | Dátum podpisu: 07.07.2023XARENA Sp. z o.o., IČO: 302 566 7072023-07-07 13:10:35
2023/04/05Zmluva o nájme | Dátum podpisu: 31.03.2023Andrej Kukla, IČO: 53 274 3692023-04-05 18:32:54
2023/03/30Sponzorská zmluva – Múzeum Vtedy, Prievidza | Dátum podpisu: 30.03.2023Múzeum Vtedy , IČO: 51 987 0402023-03-30 07:46:52
2023/03/29Rámcová zmluva o výkone údržby mestskej zelene – Údržba trávnikov mestských častí: Malé Bielice, Návojovce …Štefan Slivka ml. , IČO: 40 749 1022023-03-29 12:57:53
2023/03/29Rámcová zmluva o výkone údržby mestskej zelene – Údržba trávnikov mestských častí: Šípok. Ul. Malinovského …Peter Vanko, IČO: 48 326 4022023-03-29 11:43:07
2023/03/29Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o výkone údržby mestskej zelene s dodávateľom Štefan Slivka …Štefan Slivka st., IČO: 30 697 2802023-03-29 11:42:26
2023/03/29Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o výkone údržby mestskej zelene s dodávateľom Ľudovít Dilong …Ľudovít Dilong – D. L. Veľkoobchod, IČO: 33 569 6222023-03-29 11:41:47
2023/03/29Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o výkone údržby mestskej zelene s dodávateľom Michal Herda …Michal Herda – Top Grass & Trans, IČO: 46 109 2772023-03-29 11:40:20
2023/03/29Kúpnu zmluva – Nakladač | Dátum podpisu: 15.03.2023Lineta s.r.o., IČO: 51 186 7212023-03-29 11:38:41
2023/03/29Kúpnu zmluva – Traktor s prílušenstvom | Dátum podpisu: 15.03.2023Lineta s.r.o., IČO: 51 186 7212023-03-29 11:38:21
2023/03/13ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/55 | Dátum podpisu: 07.03.2023Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 8102023-03-13 11:35:46