Výzvy

ZverejneniePopisNázov
2024/04/25Cenová ponuka na dodanie 3 výmenníkov spaliny/vodaVýzva a podklady na dodanie 3 výmenníkov spaliny/voda2024-04-25 15:08:27
2024/04/25Cenová ponuka na dodanie 1 kotla a GO opravy 3 horákov Príloha č.1  Výzva a podklady na dodanie 1 kotla a GO opravy 3 horákov2024-04-25 15:07:08
2024/04/25Cenová ponuka na opravu strešného plášťa pre kotolňu DVýzva a podklady na opravu strešného plášťa pre kotolňu D2024-04-25 15:05:22
2024/04/25Cenová ponuka na rekonštrukciu kotolne D – práce Príloha č.1 – Rozpočet  Výzva a podklady na rekonštrukciu kotolne D – práce2024-04-25 15:03:57
2024/04/25Cenová ponuka na dodanie strojov a zariadení na rekonštrukciu kotolne D Príloha č.1 – Zoznam …Výzva a podklady pre stroje a zariadenia rekonštrukcia kotolne D2024-04-25 14:58:08
2024/01/22Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku Projektovej dokumentácie pre modernizáciu sústavy zásobovania teplom sídliska Luhy I. …Výzva na dodávku Projektovej dokumentácie pre modernizáciu sústavy zásobovania teplom sídliska Luhy I. Partizánske – Korolňa D2024-01-22 08:51:25
2024/01/16Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku ultrazvukových meračov tepla s diaľkovým prenosom dátVýzva na dodávku ultrazvukových meračov tepla s diaľkovým prenosom dát2024-01-16 09:21:52
2023/10/26Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku LDPE vriecVýzva na dodávku LDPE vriec pre separovaný zber v regióne Partizánske2023-10-26 15:54:31
2023/09/05Súťaž na vypracovanie cenovej ponuky na dodanie plynu pre rok 2024 Podklady k výzve Príloha …Výzva na dodávku plynu pre rok 20242023-09-05 10:52:58
2023/09/05Súťaž na vypracovanie cenovej ponuky na dodanie elektrickej energie pre rok 2024 Podklady k výzve …Výzva na dodávku elektrickej energie pre rok 20242023-09-05 10:51:53
2023/09/05Súťaž na vypracovanie cenovej ponuky na dodanie drevoštiepky pre rok 2024 Podklady k výzveVýzva na dodanie drevoštiepky pre rok 20242023-09-05 10:50:13
2023/04/05Súťaž na dodávka ultrazvukových meračov tepla s rádiovým prenosom dátVýzva na dodávka ultrazvukových meračov tepla s rádiovým prenosom dát2023-04-05 18:28:24
2022/11/09Súťaž na vypracovanie cenovej ponuky na dodávku plynu pre rok 2023 Podklady k výzve Príloha …Výzva na dodávku plynu pre rok 20232022-11-09 13:04:36
2022/11/09Súťaž na vypracovanie cenovej ponuky na dodávku elektrickej energie pre rok 2023 Podklady k výzve …Výzva na dodávku elektrickej energie pre rok 20232022-11-09 12:50:17
2022/10/20Súťaž na Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku LDPE vriec pre separovaný zber v regióne Partizánske …Výzva na dodávku LDPE vriec pre separovaný zber v regióne Partizánske2022-10-20 13:16:12
2022/09/19Súťaž na Vypracovanie cenovej ponuky na dodanie drevoštiepky pre rok 2023 Podklady k výzve CP …Výzva na dodanie drevoštiepky pre rok 20232022-09-19 13:26:48
2022/04/28Súťaž na Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku Traktorovej diesel kosačky / malotraktorVýzva na na dodávku Traktorovej diesel kosačky / malotraktor2022-04-28 14:51:29
2022/03/17Súťaž na Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku vozidla Sklápač zadný, nadstavba na odpadVýzva na na dodávku vozidla Sklápač zadný, nadstavba na odpad2022-03-17 13:07:20
2022/03/17Súťaž na vypracovanie cenovej ponuky na dodávku vozidla Valník, nadstavba Sypač s rovnou radlicouVýzva na dodávku vozidla Valník, nadstavba Sypač s rovnou radlicou2022-03-17 13:05:01
2022/03/16Súťaž na vypracovanie cenovej ponuky na opravu strešného plášťa na budove POSII Malá okružná 935/33 …Výzva na opravu strešného plášťa na budove POSII Malá okružná 935/332022-03-16 12:57:59
2022/02/14Súťaž na vypracovanie cenovej ponuky na dodanie a montáž plastových potrubí okrsok kotolňa A Autocad …Výzva na vypracovanie cenovej ponuky na dodanie a montáž plastových potrubí2022-02-14 10:36:23
2021/10/25Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku LDPE vriecVýzva na dodávku LDPE vriec pre separovaný zber v regióne Partizánske2021-10-25 13:58:58
2021/10/11Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorovOVS na prenájom nebytových priestorov2021-10-11 08:00:28
2021/08/06Cenová ponuka pre dodávku elektrickej energie pre rok 2022 Podklady na dodanie elektrickej energie Príloha …Výzva na dodávku elektrickej energie pre rok 20222021-08-06 08:35:50
2021/08/06Cenová ponuka pre dodávku plynu pre rok 2022 Podklady pre CP zemný plyn Príloha k …Výzva na dodávku plynu pre rok 20222021-08-06 08:34:02
2021/08/06Cenová ponuka pre dodávku drevoštiepky pre rok 2022 Podklady na dodanie drevoštiepkyVýzva na dodanie drevoštiepky pre rok 20222021-08-06 08:30:18
2021/06/30Vypracovanie cenovej ponuky na cenové ponuky na dodanie a montáž plastových potrubí – okrsok kotolňa …Výzva na dodanie a montáž plastových potrubí – okrsok kotolňa B2021-06-30 11:29:52
2021/03/18Vypracovanie cenovej ponuky na dodanie a montáž plastových potrubí v rámci prepojenia kotolní A,B,C – …Výzva na dodanie a montáž plastových potrubí2021-03-18 08:55:46
2021/03/18Vypracovanie cenovej ponuky na dodanie a montáž oceľových potrubí v rámci prepojenia kotolní A,B,C – …Výzva na dodanie a montáž oceľových potrubí2021-03-18 08:42:23
2021/03/09Vypracovanie cenovej ponuky na dodanie a montáž komínov a dymovodov podľa podkladov Výzva dodanie a montáž …Výzva na dodanie a montáž komínov a dymovodov2021-03-09 12:26:43
2021/03/09Vypracovanie cenovej ponuky na dodanie strojov a zariadení pre kotolňu B – Luhy Partizánske podľa …Výzva na dodanie strojov a zariadení pre kotolňu B – Luhy Partizánske2021-03-09 12:11:07
2021/02/23Vypracovanie cenovej ponuky na dodanie a inštaláciu kotlov a horákov pre kotolňu B – Luhy …Výzva na dodanie a inštaláciu kotlov a horákov pre kotolňu B – Luhy Partizánske2021-02-23 08:40:47
2020/10/30Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku LDPE vriec pre separovaný zber v regióne Partizánske.Výzva na dodávku LDPE vriec pre separovaný zber v regióne Partizánske2020-10-30 13:50:30
2020/08/13Vypracovanie cenovej ponuky na Rekultiváciu skládky odpadov TKO Brodzany, I. etapa – 2. časť podľa …Výzva na rekultiváciu skládky odpadov TKO Brodzany, I. etapa – 2. časť2020-08-13 18:07:49
2020/07/28Cenová ponuka pre dodávku zemného plynu podľa podkladovVýzva na dodávku plynu pre rok 20212020-07-28 10:20:30
2020/07/28Cenová ponuka pre dodávku elektrickej energie podľa podkladovVýzva na dodávku el. energie pre rok 20212020-07-28 10:19:22
2020/07/28Cenová ponuka pre dodávku drevoštiepky podľa podkladovVýzva na dodávku drevoštiepky pre rok 20212020-07-28 10:17:16
2020/07/06Výzva na súťaž-vypracovanie projektovej dokumentácie podľa prílohyVýzva na modernizáciu sústavy zásobovania teplom sídliska LUHY Partizánske2020-07-06 13:36:42
2020/03/09Súťaž – pre vypracovanie cenovej ponuky na dodávku komunálneho vozidlaVýzva na dodávku komunálneho vozidla2020-03-09 14:54:43
2019/10/28Súťaž – pre vypracovanie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na dodávku LDPE vriec pre …Prieskumu trhu na dodávku LDPE vriec pre separovaný zber v regióne Partizánske2019-10-28 09:30:52
2019/09/09Súťaž – cenová ponuka na dodávku zemného plynu pre rok 2020Dodávka zemného plynu na vykurovanie a prípravu tepelnej úžitkovej vody2019-09-09 13:14:20
2019/09/09Súťaž – cenová ponuka na dodávku elektrickej energie pre rok 2020Dodávka elektrickej energie v množstve 1678 MWh/rok2019-09-09 13:12:11
2019/09/09Súťaž – cenová ponuka na dodávku drevoštiepky pre rok 2020Cenová ponuka na dodávku drevoštiepky pre kotolňu CTZ Šípok Partizánske2019-09-09 13:10:26
2019/04/04Súťaž – dodávku chemických prípravkov na úpravu vody pre kúpalisko Dúha PartizánskePrieskum trhu – Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na dodanie chemických prípravkov2019-04-04 13:17:39
2019/04/04Súťaž – dodávka vozidla, sklápač – 3 strannýDodávka vozidla, sklápač – 3 stranný2019-04-04 13:15:48
2018/11/12Súťaž – cenová ponuka na dodávku LDPE vriec pre separovaný zber v regióne PartizánskePredpoklady na vypracovanie cenovej ponuky pre dodávku LDPE vriec2018-11-12 13:19:35
2018/08/27Súťaž – cenová ponuka na dodávku zemného plynu pre rok 2019Predpoklady pre vypracovanie cenovej ponuky na dodávku zemného plynu2018-08-27 13:23:01
2018/08/27Súťaž – cenová ponuka na dodávku elektrickej energie pre rok 2019Predpoklady pre vypracovanie cenovej ponuky na dodávku elektrickej energie2018-08-27 13:22:03
2018/08/27Súťaž – cenová ponuka na dodávku drevoštiepky pre rok 2019Predpoklady pre vypracovanie cenovej ponuky pre dodávku drevoštiepky2018-08-27 13:20:51
2018/06/11Výzva na vypracovanie cenovej ponuky Externý projektový manažmentSúťaž a výzva uchádzačov na podanie návrhov2018-06-11 13:26:35
2018/05/24Vypracovanie cenových ponúk na dodanie zberných nádob na separovaný zber odpadovSúťaž a výzva uchádzačov na podanie návrhov2018-05-24 13:27:39
2018/04/23Výzva na vypracovanie projekt.dokumentácieDokumentácia stavby: Skládka odpadov2018-04-23 13:29:04
2017/10/27Súťaž na „vypracovanie Cenovej ponuky na dodanie LDPE vriec“Predpoklady na vypracovanie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu2017-10-27 13:39:38
2017/10/19Súťaž na „vypracovanie Cenovej ponuky na dodanie zberných nádob na separovaný zber odpadov“Výzva na vypracovanie cenových ponúk2017-10-19 13:41:58
2017/09/07Súťaž na vypracovanie cenových ponúk na dodanie „Osobných ochranných prostriedkov pre rok 2017“Výzva na vypracovanie cenových ponúk2017-09-07 13:48:14
2017/09/07Súťaž na „vypracovanie Cenovej ponuky na dodávku drevoštiepky na rok 2018“Cenová ponuka na dodávku drevoštiepky pre kotolňu CTZ Šípok PE2017-09-07 13:46:34
2017/09/07Súťaž na „vypracovanie Cenovej ponuky na dodávku zemného plynu na rok 2018“Dodávka zemného plynu na vykurovanie a prípravu tepelnej úžitkovej vody2017-09-07 13:45:06
2017/09/07Súťaž na „vypracovanie Cenovej ponuky na dodávku elektrickej energie na rok 2018“Dodávka elektrickej energie2017-09-07 13:43:57
2017/06/22Súťaž na „Dodávku vozidla pre zber a odvoz TKO s lisovacou nadstavbou“Súťaž a výzva uchádzačov na podanie návrhov2017-06-22 13:50:24
2016/08/19Súťaž na „cenovú ponuku pre dodávku drevoštiepky pre rok 2017“Dodávku drevoštiepky pre kotolňu CTZ Šípok PE2016-08-19 14:36:43
2016/08/19Súťaž na „cenovú ponuku pre dodávku zemného plynu pre rok 2017“Dodávka zemného plynu na vykurovanie a úpravu teplej úžitkovej vody2016-08-19 14:36:34
2016/08/19Súťaž na „cenovú ponuku pre dodávku elektrickej energie pre rok 2017“Predpoklady pre vypracovanie cenovej ponuky2016-08-19 14:34:48
2016/04/07Súťaž na „dodanie 5ks motorových vozidiel“Súťaž a výzva uchádzačov na dodanie návrhov2016-04-07 14:38:10
2015/11/20Súťaž na „Cenovú ponuku pre dodávku LDPE vriec“LDPE vrecia skladané do sád po 9ks2015-11-20 14:39:37
2014/11/26Prieskum trhu na Ozvučenie športovej halyCenová ponuka pre ozvučenie športovej haly2014-11-26 14:40:37
2014/09/05Súťaž na cenovú ponuku pre dodávku drevoštiepkyDodávka drevoštiepky pre kotolňu na biomasu2014-09-05 14:44:02
2014/09/05Súťaž na cenovú ponuku pre dodávku zemného plynuDodávka zemného plynu na vykurovanie teplej úžitkovej vody2014-09-05 14:43:01
2014/09/05Súťaž na cenovú ponuku pre dodávku elektrickej energieDodávka elektrickej energie v množstve 1615 MWh/rok2014-09-05 14:41:45