Dodávka zemného plynu na vykurovanie a prípravu tepelnej úžitkovej vody

Súťaž na „vypracovanie Cenovej ponuky na dodávku zemného plynu na rok 2018“
pdf