Futbalový klub TEMPO Partizánske, IČO: 31 826 709

Sponzorská zmluva

pdf