Hokejový klub Iskra Partizánske, IČO: 34 075 810

Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 21.12.2015
pdf