Hokejový klub Iskra Partizánske, IČO: 34 075 810

Sponzorská zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka | Dátum podpisu: 08.03.2022

pdf