Hriňovská Energetická, s.r.o., IČO: 36038822

Dodatok č.1 k Zmluve o servisnej službe č. 5901/Z/MPR/1 | Dátum podpisu: 24.10.2014
pdf