Juraj Kotlár – ATAK Sound, IČO: 44185639

Zmluva o dielo: „Ozvučenie športovej haly v Partizánskom“ | Dátum podpisu: 08.12.2014
pdf