Mesto Partizánske, IČO: 00 310 905

Zmluva o výpožičke priestorov na zabezpečenie volieb prezidenta SR 2024

pdf