Mesto Partizánske, IČO: 003 109 05

Dodatok č.8/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014
pdf