Ministerstvo vnútra, IČO: 00 151 866

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme | Dátum podpisu: 22.12.2014
pdf