Ministerstvo vnútra SR, IČO: 00 151 866

Dodatok č.3 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov | Dátum podpisu: 9.12.2015
pdf