Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/55 | Dátum podpisu: 07.03.2023

pdf