OVS na prenájom nebytových priestorov

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov

pdf