Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, IČO: 00 151 866

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 07.09.2020

pdf