Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, IČO: 00 151 866

Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 25.06.2020

pdf