Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256

Dodatok č. 012 k Zmluve o dodávke plynu | Dátum podpisu: 29.10.2020

pdf