Správa majetku mesta, Partizánske, IČO: 37 923 145

Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 1/2016 | Dátum podpisu: 30.12.2015
pdf