Súťaž a výzva uchádzačov na dodanie návrhov

Súťaž na „dodanie 5ks motorových vozidiel“
pdf