Telovýchovna jednota Iskra Partizánske, IČO: 31 827 314

Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 13.04.2015
pdf