Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o, IČO: 36 299 863

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 12.07.2021

pdf