Výzva na opravu strešného plášťa na budove POSII Malá okružná 935/33

Súťaž na vypracovanie cenovej ponuky na opravu strešného plášťa na budove POSII Malá okružná 935/33

pdf

Podklady