Výzva na rekultiváciu skládky odpadov TKO Brodzany, I. etapa – 2. časť

Vypracovanie cenovej ponuky na Rekultiváciu skládky odpadov TKO Brodzany, I. etapa – 2. časť podľa podkladov

pdf

BRODZANY Rekultivácia 2 časti-I etapy Výkaz_Kz (xls tabuľka)