Výzva na vypracovanie cenových ponúk

Súťaž na vypracovanie cenových ponúk na dodanie „Osobných ochranných prostriedkov pre rok 2017“
pdf