Združenie kresťanských seniorov Slovenska – klub Partizánske, IČO: 317457410014

Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 28.09.2020

pdf