3. Základná škola, Nádražná 955, Partizánske, IČO: 36 125 661

Dodatok č. 2/2018k zmluve o dodávke tepla č. 7/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017
pdf