Okresný súd Partizánske, IČO: 42 025 532

Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 10/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017
pdf