ČSOB, a. s., IČO: 36 854 140

Dodatok č.3 k Zmluve o účelovom úvere č. 0071_20_08722 | Dátum podpisu: 21.12.2021

pdf