ČSOB, a.s. IČO: 36 854 140

Zmluva o účelovom úvere č. 0071/20/08722 | Dátum podpisu: 29.01.2020
pdf