O2 Slovakia, s.r.o. IČO: 35 848 863

Dodatok č.6 k nájomnej zmluve | Dátum podpisu: 31.01.2020
pdf