Dodávka elektrickej energie v množstve 1678 MWh/rok

Súťaž – cenová ponuka na dodávku elektrickej energie pre rok 2020
pdf