Dodávka zemného plynu na vykurovanie a prípravu tepelnej úžitkovej vody

Súťaž – cenová ponuka na dodávku zemného plynu pre rok 2020
pdf