Dodávka zemného plynu na vykurovanie a úpravu teplej úžitkovej vody

Súťaž na „cenovú ponuku pre dodávku zemného plynu pre rok 2017“
pdf