Predpoklady pre vypracovanie cenovej ponuky

Súťaž na „cenovú ponuku pre dodávku elektrickej energie pre rok 2017“
pdf