Futbalový klub Slovan Šimonovany, IČO: 52 084 175

Sponzorská zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka | Dátum podpisu: 08.03.2022

pdf