HK Slávia Partizánske, IČO: 36 124 320

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme | Dátum podpisu: 26.01.2015
pdf