Mesto Partizánske, IČO: 00 310 905

Dodatok č.10/2015 k Zmluve o dodávke tepla | Dátum podpisu: 18.12.2014
pdf